Contact
Project

AXELSE VLAKTE

Over

Waar voorheen weilanden waren aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, is door ons een van de meest duurzame recyclinglocaties ontwikkeld.

Aangekocht
2012
Ontwikkeld door
VERKOCHT
2015/2020
TOTALE OPPERVLAKTE
23 HA
BESTEMMING BEDRIJVEN
20 HA
Terug naar overzicht

100% NUTTIGE TOEPASSING

Afvalrecycling is volledig geënt op de circulaire economie, de toenemende zorg voor het milieu en de groeiende vraag naar herbruikbare grondstoffen. In Terneuzen hebben wij op een agrarisch perceel voor de Beelen-bedrijven een recyclinglocatie ontwikkeld. Er wordt hier voornamelijk bodemas ingezameld en gerecycled. Bodemassen zijn het residu bij de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale. Deze bodemassen worden bewerkt tot een bouwstof die als primair bouwmateriaal (o.a. voor beton) kan worden toegepast. Door de ligging aan het water, kunnen de Beelen-bedrijven hier optimaal profiteren van transport over het water.

Ontwikkeling

VAN WEILAND TOT BOUWSTOF

In 2012 kochten wij een terrein met agrarische bestemming, waarop een vuilstort aanwezig was en dat ook in gebruik was als motorcrossterrein en 4 x 4 parcours.

Na het doorlopen van de verschillende procedures, lukte het om het bestemmingsplan te laten wijzigen en de nodige vergunningen te krijgen, zodat recycling naar secundaire grondstoffen op de Axelse vlakte mogelijk werd.

De vuilstort is herschikt en afgedekt. De bodemas is gebruikt en bewerkt tot bouwstof op locatie. Om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, is de locatie ingericht conform de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar waren. Dit houdt onder andere in dat is geïnvesteerd in een vloeistofdichte vloer voor de gehele locatie. Daarnaast is nieuwe riolering en waterzuivering aangelegd, zodat hemel- en proceswater op locatie kan worden herbruikt. Ook zijn keerwanden aangelegd, zodat de vloeroppervlakte zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt en stofverspreiding wordt voorkomen. Er is een opstelstrook voor vrachtverkeer op eigen terrein aangelegd met als doel verkeersoverlast voor aanliggende terreinen te minimaliseren. Om optimaal te profiteren van de ligging aan het water, is een langshaven (afmeergelegenheid) aangelegd van ca. 350m.

“Dit ruime perceel met een goede ligging aan het water, geeft de Beelen-bedrijven de mogelijkheid om echt richting 100% hergebruik van afvalstoffen te gaan. Er kan hier jaarlijks 6,4 miljoen ton mineralen reststoffen worden verwerkt”.
Arnold Sijtsma

Ons kompas

Innovatie

Om de ontsluiting via het water te optimaliseren, is een langshaven aangelegd. Hierdoor is het mogelijk meerdere schepen tegelijkertijd aan te meren, zonder het doorgaande transport te hinderen.

Water

De Axelse vlakte ligt aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een hoofdvaarweg voor de scheepvaart.

Concept

Reststromen moeten zo efficiënt mogelijk verwerkt worden. Bodemas is een restproduct van verbranding. Deze as bevat nog veel waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden: metalen en mineralen. Voordat bodemas verwerkt kan worden, moet het eerst twee maanden worden weggelegd. Dit vraagt om veel opslagruimte en dat is op deze locatie beschikbaar.

Schaalbaar

De bodemassen van alle verbrandingsovens van de Beelen-bedrijven worden per binnenschip naar deze locatie gebracht. Dit is de meest efficiënte manier van transport (1 binnenschip staat gelijk aan 120 vrachtwagens). Een groot deel van de bodemas komt als vrij toepasbare bouwstof op de markt. Daarnaast worden de metalen in bodemas teruggewonnen en vinden ze hun weg in de metaalrecycling. Recycling van bodemas past goed in de transitie naar de circulaire economie.

Beelen-bedrijven

De Beelen-bedrijven zijn grote duurzame aannemers in de sloopsector en hebben ook een stevige reputatie in integraal afvalmanagement en –recycling. Per jaar slopen zij meer dan 350 gebouwen en 99.45% van hun (sloop)afval wordt gerecycled.

LARENDAEL
Larendael Group © 2021